Uudised
Prindi lehekülg
Toetame meediahariduse edendamist koolides
05.10.2017

Integratsiooni Sihtasutus kutsub üldhariduskoole ja kutseõppeasutusi esitama projektitaotlusi meediahariduse edendamiseks.

Projektikonkursi eesmärk on arendada gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilaste meediapädevust, võimekust infot analüüsida, meediasõnumeid kriitiliselt interpreteerida või ise meediasisu luua.

Toetame intervjuude, uudiste, reportaažide, lühifilmide jms tegemist professionaalsete juhendajate käe all, õpilaste õppekäike meediaasutustesse ning teabeseminaride läbiviimist.

Projektikonkursi kogueelarve on 13 000 eurot. Taotluse esitamise tähtaeg on 6. november 2017.

Konkursi dokumendid ja taotlusvormid leiate sihtasutuse kodulehel: https://www.integratsioon.ee/kaimasolevad-konkursid?project_id=704

Projektikonkurssi rahastab haridus- ja teadusministeerium.

Lisainfo:

Liilika Raudhein
Integratsiooni Sihtasutuse analüütik
Tel +372 659 9841
E-post: liilika.raudhein@integratsioon.ee