Viktoriin 2020

Palun lugege allpool olev tekst läbi enne, kui küsimustele vastama hakkate:

 1. Kodanikupäeva viktoriin sisaldab 50 küsimust, millest 3 on videoküsimused ja 1 heliküsimus.
 2. Viktoriini lahendamiseks on aega 60 minutit.
 3. Maksimaalne punktide arv, mida viktoriini lahendamisel võite saada, on 54 punkti.
 4. Viktoriinis on küsimusi, kus õigeid vastuseid on rohkem kui üks. Punkte arvutatakse mitme õige vastusega küsimuste korral järgmiselt:
  1. kui märgite 4-st vastusevariandist näiteks 2 ja mõlemad on õiged, saate 2 punkti;
  2. kui 2-st märgitud vastusest on üks õige ja teine vale, saate selle küsimuse eest 1 punkti;
  3. kui 2-st märgitud vastusest mõlemad on valed, saate 0 punkti.
 5. Viktoriini küsimused esitatakse teie arvutis juhuslikus järjekorras.
 6. E-kiri saadud punktisummaga tuleb teie e-posti aadressile 1 tunni jooksul pärast viktoriini lahendamist.
 7. Juhul, kui teil kaob viktoriini lahendamise ajal elekter või juhtub midagi arvutiga, enne kui olete viktoriini lõpetanud, kirjutage e-posti aadressile viktoriin@integratsioon.ee, märkides kirjas ära oma nime.
 8. Põhjendatud juhtudel saate viktoriini uuesti lahendada. Info viktoriini uuesti täitmise kohta saadetakse Teie e-posti aadressile.
 9. Soovi korral (kui olete sisestanud oma e-posti aadressi) saate 28. novembril 2020 lingi viktoriini tulemustega.
Alusta