Viktoriin 2020

Palun lugege allpool olev tekst läbi enne, kui küsimustele vastama hakkate:

 1. Kodanikupäeva viktoriin sisaldab 50 küsimust, millest 3 on videoküsimused ja 1 heliküsimus.
 2. Viktoriini lahendamiseks on aega 60 minutit.
 3. Maksimaalne punktide arv, mida viktoriini lahendamisel võite saada, on 54 punkti.
 4. Viktoriinis on küsimusi, kus õigeid vastuseid on rohkem kui üks. Punkte arvutatakse mitme õige vastusega küsimuste korral järgmiselt:
  1. kui märgite 4-st vastusevariandist näiteks 2 ja mõlemad on õiged, saate 2 punkti;
  2. kui 2-st märgitud vastusest on üks õige ja teine vale, saate selle küsimuse eest 1 punkti;
  3. kui 2-st märgitud vastusest mõlemad on valed, saate 0 punkti.
 5. Viktoriini küsimused esitatakse teie arvutis juhuslikus järjekorras.
 6. E-kiri saadud punktisummaga tuleb teie e-posti aadressile 1 tunni jooksul pärast viktoriini lahendamist.
Alusta