<dt>Заголовок: </dt><dd> „KÄSIKÄES“ Tööraamat eesti keele õppijale ja Eesti kodakondsuse taotlejale</dd>
Заголовок:
„KÄSIKÄES“ Tööraamat eesti keele õppijale ja Eesti kodakondsuse taotlejale
Автор:
Kristi Saarso
Publisher:
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Год:
2011
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
978-9949-9091-1-7
Ключевые слова:
учебные материалы обучение эстонскому языку средний уровень гражданства 
Файл:
241_kasikaes_tooraamat_koos.pdf

Eesti keele tööraamat “Käsikäes” on mõeldud õppijale, kelle eesmärgiks on saada Eesti kodanikuks, kes tahab mõista Eesti kultuuriruumis toimuvat ja end selles ruumis hästi tunda. Sellest lähtuvalt on tööraamatu eesmärgiks aidata jõuda õppijal Eesti kodakondsuse saamiseks nõutavale B1 keeleoskuse tasemele. Tööraamat jaguneb kahekümne üheks teemaks, mis omakorda on jaotatud mõtteliselt kaheks: aja- ja ühiskonnalooks.