<dt>Заголовок: </dt><dd> Mitteverbaalsed strateegiad ja keeleline rikastamine teise võõrkeele õppes</dd>
Заголовок:
Mitteverbaalsed strateegiad ja keeleline rikastamine teise võõrkeele õppes
Автор:
Ülle Rannut
Publisher:
TPÜ Kirjastus
Год:
2003
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
9985-58-275-6
Ключевые слова:
обучение эстонскому языку методическое руководство 

Metoodikavihik on mõeldud eesti keele kui teise keele õpetajatele. Metoodikavihikus tutvustatakse teise keele õpetamise meetodeid, mis hõlbustavad eesti keele omandamist ning aitavad kujundada eesit keeles suhtlemiseks ja õppimiseks vajalikke alusoskusi. Esimeses peatükis käsitletakse teise keele omandamise uuringuid ja teooriaid, mis on aluseks järgmises peatükis tutvustatavatele mitteverbaalsetele strateegiatele ja keelelise rikastamise meetoditele. Raamatus jälgitakse samm-sammult laste kujunemist mitteverbaalsetest reageerijatest headeks jutustajateks. Tekst on varustatud rikkaliku fotomaterjali ja eluliste näidetega, mis aitavad uusi teadmisi keeleõppetunnis rakendada.