Время конкурса 27.07.2020 15:00 - 14.08.2020 12:00
Код 225588
Organizer: Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2169852/general-info

Hanke eesmärk: toetada eesti keelest erineva emakeelega Ida-Virumaa ettevõtjate ja ettevõtete võtmetöötajate ärialase eesti keele ja inglise keele õpet ja selle praktiseerimist klubi kohtumistel, sh õppekäikudel maakondlikesse arenduskeskustesse ning ettevõtetesse, et parandada nende keeleoskust ühe taseme võrra ning aidata leida uusi tööalaseid kontakte ja äratada huvi osalemiseks üleriigiliselt toetavates meetmetes.

Menetluse liik: Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

Rahastamisallikas: Eesti Vabariigi Rahandusministeerium (riigieelarve).

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2169852/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 14. augustil 2020 kell 12.00.

Дополнительная информация:

Jana Tondi

keeleõppe valdkonnajuht

+372 659 9069
jana.tondi@integratsioon.ee