<dt>Заголовок: </dt><dd> Pedagoogilis-psühholoogiliste ainete õppematerjal koos eesti-vene sõnastikuga</dd>
Заголовок:
Pedagoogilis-psühholoogiliste ainete õppematerjal koos eesti-vene sõnastikuga
Автор:
Svetlana Gordijenko ja Nelly Randver
Publisher:
MISA
Год:
2013
Released:
Narva
ISBN/ISSN:
ISBN 978-9949-517-10-7 (trükis), ISBN 978-9949-517-11-4 (pdf)
Ключевые слова:
учебные материалы обучение эстонскому языку высшее образование выщий уровень словарь обучение учителей Европейский социальный фонд 
Файл:
296_Pedagoogilis-psyhholoogiliste_ainete_oppematerjal.pdf

Õppematerjal on koostatud abivahendiks õpetajakoolituse erialade (humanitaarained mitmekeelses koolis, klassiõpetaja mitmekeelses koolis ja koolieelse lasteasutuse õpetaja mitmekeelses õpikeskkonnas) eesti keelest erineva emakeelega üliõpilastele hõlbustamaks pedagoogilis-psühholoogilise sõnavara omandamist esimesel kursusel. Õppematerjal koosneb pedagoogilis-psühholoogilistes ainetes käsitletavate teemadega seotud erialastest mõistetest, terminitest ja definitsioonidest ning on mõeldud üliõpilastele iseseisvalt lugemiseks ning õppimiseks 40 tunni ulatuses. Iga peatüki lõpus on õppijal võimalik sooritada erinevaid ülesandeid.

Õppematerjal valmis Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Keeleõppe arendamine 2011-2013“ tegevuse "Kõrgharidustaseme õppurite täiendav keeleõpe" raames.