<dt>Title: </dt><dd> Pedagoogilis-psühholoogiliste ainete õppematerjal koos eesti-vene sõnastikuga</dd>
Title:
Pedagoogilis-psühholoogiliste ainete õppematerjal koos eesti-vene sõnastikuga
Author:
Svetlana Gordijenko ja Nelly Randver
Publisher:
MISA
Year:
2013
Released:
Narva
ISBN/ISSN:
ISBN 978-9949-517-10-7 (trükis), ISBN 978-9949-517-11-4 (pdf)
Keywords:
teaching material estonian language training higher education advanced level dictionary teacher training European Social Fund 
File:
296_Pedagoogilis-psyhholoogiliste_ainete_oppematerjal.pdf

Õppematerjal on koostatud abivahendiks õpetajakoolituse erialade (humanitaarained mitmekeelses koolis, klassiõpetaja mitmekeelses koolis ja koolieelse lasteasutuse õpetaja mitmekeelses õpikeskkonnas) eesti keelest erineva emakeelega üliõpilastele hõlbustamaks pedagoogilis-psühholoogilise sõnavara omandamist esimesel kursusel. Õppematerjal koosneb pedagoogilis-psühholoogilistes ainetes käsitletavate teemadega seotud erialastest mõistetest, terminitest ja definitsioonidest ning on mõeldud üliõpilastele iseseisvalt lugemiseks ning õppimiseks 40 tunni ulatuses. Iga peatüki lõpus on õppijal võimalik sooritada erinevaid ülesandeid.

Õppematerjal valmis Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Keeleõppe arendamine 2011-2013“ tegevuse "Kõrgharidustaseme õppurite täiendav keeleõpe" raames.