<dt>Заголовок: </dt><dd> Руководство по самостоятельному изучению языка</dd>
Заголовок:
Руководство по самостоятельному изучению языка
Автор:
Koostaja: Helena Metslang; Tõlge vene keelede: Luisa Tõlkebüroo
Publisher:
Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituut
Год:
2013
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
Eesti-vene ISBN 978-9949-29-132-8 (PDF); ISBN 978-9949-29-132-8 (trükis); Eesti-inglise ISBN 978-9949-29-130-4 (PDF); ISBN 978-9949-29-129-8 (trükis)
Ключевые слова:
обучение эстонскому языку языковoe обучение для взрослых Европейский социальный фонд 
Файл:
293_Juhend_iseseisvaks_keeleop_est_eng_web.pdf
35_Juhend_iseseisvaks_keeleop_est_rus_web2.pdf

Juhend on koostatud täiskasvanud keeleõppijatele pärast keelekursuse lõpetamist omandatud eesti keele oskuse säilitamiseks ja omal käel õpingute jätkamiseks ning sisaldab praktilisi näpunäiteid iseseisva keeleõppe kavandamiseks, motivatsiooni hoidmiseks ja tõhusamaks õppimisvõimaluste kasutamiseks.
Juhend on valminud Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Elukestev õpe“ programmi "Keeleõppe arendamine 2011-2013" tegevuse „Avaliku sektori töötajate keeleõpe“ raames.