Contest period 02.03.2020 10:00 - 30.03.2020 14:00
Riigihange
Code 220460
Organizer: Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1669252/general-info

Hange: Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitus vähelõimunud täiskasvanud püsielanikele ja uussisserändajatele perioodil 2020-2022 (viitenumber 220460)

Menetluse liik: Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus

Konkursi aeg: 02.03.2020 10:00 – 30.03.2020 14:00

Hanke eesmärk: sõlmida hankeleping Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolituste ettevalmistamiseks ja elluviimiseks ajavahemikul 01.06.2020–31.03.2022 kindlustamaks vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele vajalikud teadmised põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami sooritamiseks.

Rahastamisallikas: Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav projekt nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1669252/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 30. märtsil 2020 kell 14.00.

Additional information:

Jana Tondi

keeleõppe valdkonnajuht

+372 659 9069
jana.tondi@integratsioon.ee