<dt>Заголовок: </dt><dd> Kodaniku käsiraamat (2007)</dd>
Заголовок:
Kodaniku käsiraamat (2007)
Автор:
Mare Jõeorg, Liina Kirsipuu, Märt Kõrgmaa, Sten Hansson, Meeli Miidla-Vanatalu, Erko Vanatalu, Anna-Maria Veidemann, Priit Vinkel jt
Publisher:
Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus
Год:
2007
Released:
Tallinn
Ключевые слова:
Эстония гражданства гражданцтвоведение местное самоуправление cправочник 
Файл:
167_177.pdf

Käsiraamat sisaldab lihtsaid retsepte igapäevases elus hakkamasaamiseks, aga ka vastuseid küsimustele, mis puudutavad Eesti riiki ja selle kodanikuks olemist üldisemalt.

Käsiraamat ilmus esmakordselt 2004. aastal Ameerika Ühendriikide Suursaatkonna toetusel. Käesolev on juba 4. trükk, mida on kaasajastatud vastavalt muutunud seadustele ning täiendatud uute teemadega.

Tiraaži jaotatakse tasuta kodanikuühendustele, kohalikele omavalitsustele, raamatukogudele, kutsekoolidele ning maakondlikele arenduskeskustele. Käsiraamat ilmub sel aastal ka vene keeles.