<dt>Title: </dt><dd> Kodaniku käsiraamat (2007)</dd>
Title:
Kodaniku käsiraamat (2007)
Author:
Mare Jõeorg, Liina Kirsipuu, Märt Kõrgmaa, Sten Hansson, Meeli Miidla-Vanatalu, Erko Vanatalu, Anna-Maria Veidemann, Priit Vinkel jt
Publisher:
Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus
Year:
2007
Released:
Tallinn
Keywords:
Estonia citizenship civics edukadion local government handbook 
File:
167_177.pdf

Käsiraamat sisaldab lihtsaid retsepte igapäevases elus hakkamasaamiseks, aga ka vastuseid küsimustele, mis puudutavad Eesti riiki ja selle kodanikuks olemist üldisemalt.

Käsiraamat ilmus esmakordselt 2004. aastal Ameerika Ühendriikide Suursaatkonna toetusel. Käesolev on juba 4. trükk, mida on kaasajastatud vastavalt muutunud seadustele ning täiendatud uute teemadega.

Tiraaži jaotatakse tasuta kodanikuühendustele, kohalikele omavalitsustele, raamatukogudele, kutsekoolidele ning maakondlikele arenduskeskustele. Käsiraamat ilmub sel aastal ka vene keeles.