Integratsiooni Sihtasutus on 1998. aastal loodud riigi sihtasutus, mille eesmärk on toetada mitmesuunalist lõimumist Eestis. Töötame selleks, et riigis elavatel teiste rahvaste esindajatel ja eestlastel oleks siin koos hea elada – töötada, õppida, kultuuri edendada. Soovime, et kõigil eestimaalastel oleks võrdsed võimalused olla meie ühiskonna täisväärtuslik liige.
Lisateave: www.integratsioon.ee

Integratsiooni Sihtasutus otsib oma Tallinna eesti keele maja meeskonda NÕUSTAJAT, kelle peamiseks ülesandeks on elanike nõustamine ühiskonnas kohanemise ja lõimumise teemadel ning nõustamisalaste teavitusürituste korraldamine.

Oled sobiv kandidaat, kui oled

 • veenev arutelupartner,
 • särasilmne motiveerija,
 • ettevõtlik abistaja.

Sinu töö seisneb selles, et

 • jagad teavet ning nõustad eesti keelest erineva emakeelega püsielanikke ja uussisserändajaid Eestis kohanemise ja lõimumise teemadel,
 • nõustad tööandjaid eesti keele õppe korraldamisel,
 • valmistad ette ja viid ellu elanike ning tööandjate nõustamisele suunatud tegevusi (sh ürituste korraldamine),
 • menetled Eestisse tagasipöördujate toetustaotlusi,
 • koondad nõustamiskogemuse põhjal saadud infot ning teed selle põhjal ettepanekuid eesti keele majade tegevuste arendamiseks.

Eeldame Sinult

 • täiskasvanute nõustamise ja juhendamise kogemust,
 • reaalses või virtuaalses meeskonnas töötamise kogemust,
 • teadmisi lõimumisvaldkonna erinevatel teemadel,
 • oskust suhelda eesti, vene ja inglise keeles (sh eesti ja inglise keele oskus kõrgtasemel),
 • tahet osaleda areneva organisatsiooni kujunemisel.

Kasuks tuleb

 • avalikkuse ees esinemise kogemus,
 • nõustamissüsteemide arendamise kogemus,
 • coaching tehnoloogiate praktiseerimise kogemus.

Pakume Sulle

 • võimalust saavutada oma tegevusega olulist ühiskondlikku mõju,
 • asjatundlikku koostööd teiste valdkonna spetsialistidega,
 • täienduskoolitusi,
 • põnevat võrgustikutööd.

Asukoht: Tallinn
Töömaht: täistööajaga
Töö alustamise aeg: esimesel võimalusel

Kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus ja motivatsioonikiri koos koopiaga haridust tõendavast dokumendist e-mailile kandideeri@integratsioon.ee 28. novemberiks 2019 märksõnaga „Tallinna nõustaja“.

Motivatsioonikirjas palume kirjeldada oma nõustamisalast töökogemust ja senise tööpraktika kõige vastutusrikkamat ning õnnestunumat ülesannet, samuti palume lisada palgasoov.

Kontaktisik:
Aljona Kordontšuk
Integratsiooni Sihtasutus
Tallinna eesti keele maja juhataja
Aljona.Kordontsuk@integratsioon.ee