Eelteade: Väliseesti kultuuriseltside toetus

Время конкурса: -
Taotlusvoor
Организатор: Integratsiooni Sihtasutus

7.01.2021 kuulutab Integratsiooni Sihtasutus välja taotlusvooru „Väliseesti kultuuriseltside toetus“.

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa välismaal tegutsevate eesti kultuuriseltside tegevusele ja Eesti kultuurisündmuste vahendamisele ning Eesti riigiga ühtekuuluvustunde kujundamisele väliseesti kogukondades.

Taotlusvoorust toetatakse:

  • kultuursündmuste korraldamist väliseesti kogukondades;
  • Eesti kultuurikollektiivide ja loomeinimeste kultuurivahetust väliseesti kogukondadega;
  • eesti kultuuripärandi ja pärimuskultuuriga seotud õppepäevade korraldamist erinevatele vanuserühmadele;
  • kontakt- ja teabeseminaride korraldamist väliseesti keskuste ja ühenduste ning Eesti riigi, omavalitsuste, kultuuriorganisatsioonide ja vabaühenduste tasandil;
  • väliseesti kultuurikollektiivide osalust Eesti kultuuri suursündmustel, piirkondlikel laulupäevadel ja folkloorifestivalidel;
  • nii väliseesti kooride- ja tantsujuhtide kui ka liikmete täiendõpet;
  • teabevahetuse korraldamist väliseesti kultuurikollektiivide ja –sündmuste kohta, sealhulgas teabematerjalide koostamist ja trükkimist.


Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja või välisriigis asukohamaa reeglite kohaselt registreeritud eraõiguslik juriidiline isik.

Taotluste esitamise tähtaeg on 8.02.2021 kell 23.59.

Taotlusvooru eelarve on 40 000 eurot.

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.

Nõustamiseks võta ühendust:

Kaire Cocker
rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht
+372 6599 031
[email protected]

Kokkuleppel ka SKYPE’is, Zoomis, Teamsis.