Riigihange: „Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitus vähelõimunud täiskasvanud püsielanikele ja uussisserändajatele” (viitenumber 249093)

Время конкурса: -
Riigihange
Код: 249093
Организатор: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4423948/general-info

Riigihanke eesmärk: korraldada EV põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitusi vähemalt 204-le vähelõimunud täiskasvanud püsielanikule ja uussisserändajale vähelõimunud täiskasvanud püsielanikele ja uussisserändajatele, kellel ei ole Eesti kodakondsust, kuid kes soovivad seda taotleda.

Menetluse liik: Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

Rahastamisallikas: Siseministeeriumi kaudu eraldatud riigieelarvelised vahendid

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4423948/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 6. mail 2022 kell 12.00.

Дополнительная информация:

Jana Tondi

Keeleõppe valdkonnajuht

659 9069
[email protected]