Заголовок:
Vähemusrahvuste kultuuriseltside pühapäevakooli asutamine
Автор:
Priit Laanoja
Publisher:
Haridus- ja Teadusministeerium
Год:
2005
Ключевые слова:
информационный материал воскресные школы национальные меньшинства 
Файл:
39_44.pdf

Infotrükis tutvustab võimalusi pühapäevakoolide registreerimisest era-huvikoolina.