Title:
Vähemusrahvuste kultuuriseltside pühapäevakooli asutamine
Author:
Priit Laanoja
Publisher:
Haridus- ja Teadusministeerium
Year:
2005
Keywords:
information material sunday schools ethnic minorities 
File:
39_44.pdf

Infotrükis tutvustab võimalusi pühapäevakoolide registreerimisest era-huvikoolina.