<dt>Заголовок: </dt><dd> Integratsiooni meediamonitooring 1999-2001: Eesti ajakirjandus integratsioonist</dd>
Заголовок:
Integratsiooni meediamonitooring 1999-2001: Eesti ajakirjandus integratsioonist
Автор:
Ragne Kõuts (koostaja ja toimetaja)
Publisher:
Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus
Год:
2002
Released:
Tallinn
Ключевые слова:
исследование мониторинг 

Väljaandes analüüsitakse süstemaatliselt meedias ilmunud, et tuua välja kolme aasta jooksul integratsiooniga seotud probleemide kajastamise tendetsid.