<dt>Title: </dt><dd> Integratsiooni meediamonitooring 1999-2001: Eesti ajakirjandus integratsioonist</dd>
Title:
Integratsiooni meediamonitooring 1999-2001: Eesti ajakirjandus integratsioonist
Author:
Ragne Kõuts (koostaja ja toimetaja)
Publisher:
Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus
Year:
2002
Released:
Tallinn
Keywords:
survey monitoring 

Väljaandes analüüsitakse süstemaatliselt meedias ilmunud, et tuua välja kolme aasta jooksul integratsiooniga seotud probleemide kajastamise tendetsid.