<dt>Pealkiri: </dt><dd> Integratsiooni meediamonitooring 1999-2001: Eesti ajakirjandus integratsioonist</dd>
Pealkiri:
Integratsiooni meediamonitooring 1999-2001: Eesti ajakirjandus integratsioonist
Autor:
Ragne Kõuts (koostaja ja toimetaja)
Publisher:
Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus
Aasta:
2002
Released:
Tallinn
Võtmesõnad:
uuring monitooring 

Väljaandes analüüsitakse süstemaatliselt meedias ilmunud, et tuua välja kolme aasta jooksul integratsiooniga seotud probleemide kajastamise tendetsid.