Время конкурса 27.05.2020 00:00 - 29.06.2020 23:59
Taotlusvoor
Organizer: Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskus

Taotlusvooru eesmärk

Konkursi eesmärk on elavdada Ida-Virumaa ettevõtlust ja majandusarengut, tõsta piirkonna elukeskkonna atraktiivsust, pidurdada nooremaealiste väljavoolu ning läbi piirkonna eelisarendamise vähendada mahajäämust teistest Eesti piirkondadest.

Spordi- ja kultuuritegevuste toetamise kaudu on eesmärk aidata kaasa erinevate piirkondade sidustatuse paranemisele Ida-Virumaaga, mitmekesistada spordi- ja kultuurielu ning edendada Ida-Virumaa turismi. Samuti soovime toetada lõimumist eesti keele oskuse arendamise ning kultuuri- ja sporditegevuste kaudu Ida-Virumaal.

Toetatavad tegevused peavad aitama kaasa erineva kultuurilise taustaga inimeste igapäevaste kontaktide suurendamisele ja omavahelisele suhtlusele.

Oodatavad tulemused

Toetuse andmisega oodatakse Ida-Virumaal järgmiste tulemusteni jõudmist:

1) erinevatel üritustel on osalenud üle 30 000 inimese aasta kohta;
2) piirkonnas on toetatud aastas vähemalt kümmet üritust, sealhulgas kolme uusüritust;
3) ürituste korraldamisesse on kaasatud aastas vähemalt 200 piirkonna elanikku ja 10 organisatsiooni;
4) on kasvanud turismitulu;
5) on suurenenud kultuuri- ja spordisündmuste meediakajastuste arv;
6) toimunud kultuuri- ja spordiüritusi on tutvustatud Eesti avalikkusele.

Toetatavad tegevused

Toetatakse erinevate kultuuriürituste, sh balleti-, muusika- ja filmifestivalide, korraldamist ning erinevate massi- või meeskonnaspordi üritusi, sh festivalide, korraldamist. Tegemist võib olla nii uus- kui korduvüritusega, eelistatud on Eesti kultuuri ja spordiga tutvumise võimaluste pakkumine, nt seiklus-, üllatust- ja elamuskogemust pakkuvad tegevused. Toetatavad kultuuri-või spordiüritused peavad olema vähemalt maakondliku tähtsusega, mistõttu on osalevate inimeste miinimumarvuks seatud 1000.

Ei toetata projekti, mis on ellu viidud enne toetuse taotluse esitamist ehk kui kõik projekti toetatavad tegevused on juba ellu viidud.

Projektitegevuste abikõlblikkuse periood: 01.08.2020-31.03.2021.

Nõuded taotlejale

Taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik, avalik-õiguslik, sh kohalik omavalitsus ja selle hallatav asutus, ja eraõiguslik juriidiline isik või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja.

Taotlusvooru eelarve on 253 000 eurot. Taotletava toetuse minimaalne summa on 10 000 eurot ja maksimaalne summa 25 000 eurot taotluse kohta.

Taotluste esitamise tähtaeg on 29.06.2020 kell 23:59.

Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login.

Soovitame kasutada Chrome või Edge veebilehitsejat, Internet Exploreriga võib esineda tõrkeid süsteemi töös.

Taotlusvooru rahastab Rahandusministeerium.

Taotlusvooru aluseks on Riigihalduse ministri 13.04.2020 määrus nr 13 "Ida-Virumaa ettevõtlust edendavate spordi- ja kultuuriürituste toetuse andmise tingimused ja kord", mis on leitav SIIN.

Määruse seletuskiri on kättesaadav siin:

 

Taotlusvooru infopäevad toimuvad:

  • 11.06.2020 kell 13.00 (eesti keeles), ZOOM keskkonnas;
  • 12.06.2019 kell 13.00 (vene keeles), ZOOM keskkonnas.

 

Infopäevale palume registreeruda aadressil veronika.stepanova@integratsioon.ee. Registreerunutele saadame linki enne üritust.

Infopäevade materjalid:

 

Vajadusel on võimalik kokku leppida personaalne nõustamine.

Organisation/name Contributed to Summ
Shiftworks OÜ 20 000.00  
Mittetulundusühing Alutaguse Maraton 25 000.00  
Mittetulundusühing ContempArt 25 000.00  
Spordiürituste Korraldamise Klubi 25 000.00  
Eesti Tantsuspordi Akadeemia 25 000.00  
OÜ Mägede Hääl 24 500.00  
Eestimaa Spordiliit Jõud 22 800.00  
Mittetulundusühing Pimedate Ööde Filmifestival 22 500.00  
Mittetulundusühing Credo Festivalid 12 030.00  
Ehtertainment OÜ 24 000.00  
Spordiklubi Kuldkaru 18 500.00  
ART- Fortius MTÜ 8 670.00  

Дополнительная информация:

Jana Tondi

keeleõppe valdkonnajuht

+372 659 9069
jana.tondi@integratsioon.ee