<dt>Заголовок: </dt><dd> Integratsiooni Sihtasutuse eesti keele majade tegevuste ja teenuste mõjuanalüüsi lõpparuanne</dd>
Заголовок:
Integratsiooni Sihtasutuse eesti keele majade tegevuste ja teenuste mõjuanalüüsi lõpparuanne
Автор:
Piia Viks-Binsol, Ave Lauren, Laura Palling, Reet Marii Rokk, Maarja Vollmer
Год:
2021

Integratsiooni Sihtasutuse eesti keele majade tegevuste ja teenuste mõjuanalüüsi eesmärk oli uurida Integratsiooni Sihtasutuse eesti keele majade tegevustes osalejate rahulolu, keelemajade tegevuste mõju lõimumisele, tegevuste koosmõju teiste Integratsiooni Sihtasutuse tegevustega ja töötada välja seiremetoodika. Lisaks uuriti Integratsiooni Sihtasutuse infokanalite kasutamist.

Analüüs viidi läbi Integratsiooni Sihtasutuse tellimusel perioodil september 2020 kuni juuni 2021.