Title:
Eesti ühiskonna mitmekultuurilisus. Kvalitatiivne hinnang
Author:
Sulev Valdmaa
Year:
2003
Released:
Tallinn
Keywords:
Estonia multiculturalism survey 
File:
106_112.pdf

Uurimuses antakse ülevaade Eesti ühiskonnast selle mitmekultuurilisuse aspektist. Uurimus põhineb seni trükis avaldatud materjalide analüüsimisel ning ankeetküsitlusel. Uuritud on seda, missugused erinevad kultuurid eksisteerivad Eesti Vabariigis, millised on nende olmelis-materiaalsed, etnopsühholoogilised ja väärtushinnangulised karakteristikud, mis võiksid neid eesti rahvuskultuurist eristada. Uurimuskokkuvõttes on esitatud ettepanekud, mida peaks ühiskonna mitmekultuurilisuse puhul arvestama Eesti haridussüsteem.