Integratsiooni Sihtasutus tööandjana 

Tule meie meeskonda! Aitame koos Eesti inimestel ühise keele ja meele leida. 

Integratsiooni Sihtasutuse ja meie eesti keele majade poolsada töötajat jaotuvad võrdselt Narva ja Tallinna vahel, ent meil on esindus ka Paldiskis Lääne-Harju vallas ja Kiviõlis Lüganuse vallas. 

Kohtleme kõiki töötajaid võrdselt, läheneme paindlikult töötajate erinevatele võimalustele ja vajadustele, otsides igaühe jaoks sobivaid lahendusi. Mitmekesisus ja kaasamine on oluline aspekt ka töötajate valikul ja arengukohtade märkamisel. 

Mida Sulle töötajana pakume: 

Mõtestatud tööd. Siin on Sul võimalus teha Eesti oma kätega paremaks, olles lüliks Eestit ühendavate inimeste võrgustikust. 

Kaasaegseid töövahendeid ja mõnusat kontorit Narva või Tallinna südames, sealhulgas tehnilisi võimalusi kaugtöö tegemiseks. 

Avardavaid meeskonnategevusi ja võimalust kaasa lüüa projektides, mis ei ole Sinu otseseks tööülesandeks. 

Mitmekülgse taustaga inspireerivat kollektiivi. Meie mitmekesisus on märkimisväärne: meil töötab inimesi, kelle emakeelteks on eesti, vene, ukraina, valgevene ja inglise keel ning kultuuriline taust ja käidud teekond on väga kirev.

Tervise, pere ja enesearengu väärtustamist. Võimaldame aastas 7 tervise- ja heaolupäeva ning sporditoetust; kuni 6. klassi laste vanematele vaba päeva 1. septembril ning paindlikku laste vajadustega arvestavat töökorraldust. Toetame kõikide töötajate õppimist sobivate asenduste korraldamisega. 

Integratsiooni Sihtasutus on tunnustatud tööandaja

 

Austame erinevusi märgisMitmekesisuse märgis „Austame erinevusi“ on märgis tööandjale, kes peab lugu võrdsest kohtlemisest ja kaasavast organisatsioonikultuurist ning kelle sisuline töö mitmekesisuse juhtimisel on eeskujuks ka teistele.

Märgise saamine näitab organisatsiooni pühendumist mitmekesisuse toetamisele ning seeläbi  parema töökeskkonna ja ühiskonna loomisele. Märgist “Austame erinevusi” annab välja Eesti Inimõiguste Keskus ja selle on ellu kutsunud Sotsiaalministeerium.

 

Kaugtöö tegija märgis

Kaugtöö Tegija on märgis, mis näitab, et asutus  soosib paindlikke tööviise ning need on organisatsioonikultuuri osa.

Märgist annab välja Targa Töö Ühing koostöös Eesti Personalijuhtimise Ühinguga PARE. 

 

Vabatahtliku sõber märgis

Oleme pälvinud ka vabatahtliku sõbra kvaliteedimärgise, mis on tunnustuseks vabatahtlike läbimõeldud kaasamise eest kooskõlas vabatahtliku tegevuse hea tavaga. Vabatahtliku sõbra märki annab välja Eesti Külaliikumine Kodukant koos Siseministeeriumiga.

Täname omalt poolt kõiki meie vabatahtlikke, kes on osalenud Keelesõbra programmi mentoritena, lõimumiskonverentsi korraldusmeeskonnas ja mujalgi! Loome ka edaspidi võimalusi kaasa lüüa ja koos paljude toredate inimestega Eestit sidusamaks muuta. 

 

Integratsiooni Sihtasutuse tööpakkumised leiad meie kodulehelt ja ka CV-Keskuse ja CV Online’i portaalist.