Integratsiooni Sihtasutuse 2024. a konkursiplaan (sh hankeplaan)

Kinnitatud Integratsiooni Sihtasutuse juhataja 14.02.2024 käskkirjaga nr 1-3/2024/16-1, ja muudetud 02.04.2024 käskkirjaga nr 1-3/2024/29-1.

 

KONKURSI NIMETUS KONKURSI TÜÜP VASTUTAV ISIK SÕLMITAVATE LEPINGUTE EELDATAV KOGUMAKSUMUS(KM-ta) RAHASTAJA KONKURSI VÄLJAKUULUTAMISE AEG
Tagasipöördumistoetuse maksmine Taotlusvoor Kaire Cocker 100,000.00 KUM jaanuar
Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetamine Taotlusvoor Ave Härsing 90,000.00 KUM jaanuar
Toetus Ukraina sõjapõgenikest kuni 19-aastastele noortele ukraina keele ja kultuuri säilimiseks Taotlusvoor Ave Härsing 100,000.00 KUM veebruar
Eesti keele A1-B1-tasemel kursused rahvusvahelise kaitse saajatele Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 730,000.00 AMIF/SIM veebruar
Pereõppe partnerorganisatsioonide tegevustoetus Taotlusvoor Jana Tondi 100,000.00 KUM veebruar
Eesti väliskogukondade omaalgatusprojektide toetus Taotlusvoor Kaire Cocker 100,000.00 VM veebruar
Väliseesti noorte keelelaager Sotsiaalteenused RHS § 126 Kaire Cocker 28,700.00 HTM/KUM veebruar
Eesti keele praktika keelekohvikus Sotsiaalteenused RHS § 126 Mari Sieberk 41,000.00 ESF/KUM veebruar
Eesti keele praktika kultuuriruumi tutvustamise kaudu Sotsiaalteenused RHS § 126 Mari Sieberk 101,000.00 ESF/KUM veebruar
Eesti keele õpet ja praktiseerimist toetavad õppereisid Tallinnast täiskasvanutele Sotsiaalteenused RHS § 126 Mari Sieberk 90,000.00 ESF/KUM veebruar
Haridusprogrammide loomine ja pakkumine muuseumides Sotsiaalteenused RHS § 126 Mari Sieberk 98,000.00 ESF/KUM veebruar
Integratsiooni Sihtasutuse klientide ja teenuste haldamise süsteemi arendamine ja hooldus Avatud hankemenetlus § 51 Ann Lind-Liiberg 194,000.00 KUM veebruar
Eesti keele A2- ja B1-tasemel kursused kohanemisprogrammi raames Ukraina sõjapõgenikele Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 2,230,000.00 ESF/KUM veebruar
Lõimumist edendavad kultuuri- ja sporditegevused Taotlusvoor Ave Härsing 100,000.00 KUM märts
Eesti väliskogukondade väljaannete toetamine Taotlusvoor Kaire Cocker 45,000.00 VM märts
Rahvusvahelise kaitse saajatele suunatud kohanemisprogrammi neljapäevaste teemamoodulite koolituste tellimine Sotsiaalteenused RHS § 126 Britta Saks 300 000,00 AMIF/SIM aprill
Uussisserändajatele suunatud kohanemisprogrammi teemamoodulite koolituste tellimine Sotsiaalteenused RHS § 126 Britta Saks 500,000.00 ESF/KUM aprill
Keelekümbluslaagrid täiskasvanutele Sotsiaalteenused RHS § 126 Mari Sieberk 242,000.00 ESF/KUM aprill
Eesti keele õpet ja praktiseerimist toetavad kultuuri- ja vaba aja tegevused täiskasvanutele Sotsiaalteenused RHS § 126 Mari Sieberk 131,000.00 ESF/KUM aprill
Ida-Virumaa ettevõtlust edendavad spordi- ja kultuuriüritused Taotlusvoor Ave Härsing 400 000,00 RPM aprill
Kohanemisprogrammi "Settle in Estonia" eesti keele B1-tasemel õppematerjalide ja testide väljatöötamine Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 70,000.00 ESF/KUM aprill
Eesti keele ja kultuuri tundmise klubid Sotsiaalteenused RHS § 126 Mari Sieberk 327,000.00 ESF/KUM aprill
Kohanemist toetavad teavitustegevused Avatud hankemenetlus § 51 Britta Saks 120 000,00 ESF/AMIF/KUM/SIM aprill
Eesti keele kursused (eesti keeles) täiskasvanutele Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 660 000,00 KUM aprill
Eesti keele praktika keelekohvikus Sotsiaalteenused RHS § 126 Mari Sieberk 20 500,00 ESF/KUM aprill
Konkurss lõimumisvaldkonna 2023.-2024. aasta preemiatele Preemiad Ave Härsing 5,000.00 KUM august

KUM - Kultuuriministeerium
SIM - Siseministeerium
HTM - Haridus- ja Teadusministeerium
VM – Välisministeerium
RPM – Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
ESF/KUM - „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused"
AMIF - Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond