<dt>Title: </dt><dd> Eesti ajaloo pöördepunktid. Dokumente ja materjale vene õppekeelega gümnaasiumile</dd>
Title:
Eesti ajaloo pöördepunktid. Dokumente ja materjale vene õppekeelega gümnaasiumile
Author:
Toomas Karjahärm ja Andres Adamson, ülesanded Mare Räis, Toomas Karjahärm ja Andres Adamson
Publisher:
Integratsiooni Sihtasutus
Year:
2008
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
978-9949-438-31-0
Keywords:
teaching material general education history 
File:
172_183.pdf

Komplekti kuuluvad ka:

 

 

Kogumikud anti välja Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud projekti “Muukeelsete üldhariduskoolide kakskeelsele õppele ülemineku toetamine” raames Integratsiooni Sihtasutuse ja kirjastus Argo koostöös.

 

Eesti ajaloo allikate kogumikud on adresseeritud vene õppekeelega üldhariduskoolide õpilastele ja õpetajatele, et tõsta ajaloo õpetamise taset vene õppekeelega koolides ning aidata üle minna eestikeelsele aineõppele. Kogumikud sisaldavad mitmekesist ajalooallikate valikut, mis on mõeldud lisamaterjalina gümnaasiumikursuse juurde.