<dt>Title: </dt><dd> Integratsioon Eesti ühiskonnas. Monitooring 2002</dd>
Title:
Integratsioon Eesti ühiskonnas. Monitooring 2002
Author:
Klara Hallik, Jüri Kruusvall, Iris Pettai, Marje Pavelson, Ivi Proos, Raivo Vetik
Publisher:
TPÜ Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Year:
2002
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
9985-58-236-5
Keywords:
Estonia survey monitoring 
File:
97_103.pdf

Artiklite kogumikus analüüsitakse riikliku programmi "Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000-2007" elluviimise käigus toimuvaid muutusi Eesti eri rahvusetest inimeste vaadetes ja hoiakutes.

Artiklid on kirjutatud sotsioloogilise küsitluse teel kogutud andmete alusel. Küsitluse viis läbi firma Saar Poll 2002. aasta kevadel.

Koostanud ja toimetanud Klara Hallik.