<dt>Title: </dt><dd> Keeleõpetaja metoodikavihik. Lugemisoskuse arendamine</dd>
Title:
Keeleõpetaja metoodikavihik. Lugemisoskuse arendamine
Author:
Piret Kärtner
Publisher:
TEA
Year:
2000
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
9985-71-187-4
Keywords:
estonian language training metoodiline juhend 

Vihik annab ülevaate lugemisstrateegiatest ja lugemistunni ülesehitusest. Lisaks sellele leiab lugeja soovitusi lugemiseelseteks, -aegseteks ja -järgseteks ülesanneteks erineva õpitasemega õppijatele.
Raamatu viimane osa on pühendatud lugemismängudele ja nende korraldamisele klassis.