<dt>Title: </dt><dd> Keeleõpetaja metoodikavihik. Sõnavara õpetamine</dd>
Title:
Keeleõpetaja metoodikavihik. Sõnavara õpetamine
Author:
Kristi Saarso
Publisher:
TEA
Year:
2000
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
9985-71-189-0
Keywords:
metoodiline juhend teacher training 

Sõnavaraõpetuse metoodiline vihik käsitleb sõnavara õpetamise ja õppimisega seotud probleeme, andes põgusa ülevaate ka sellest, mida sõnad ja sõnavara endast kujutavad, kuidas sõnad tähenduse saavad, kuidas neid kõige paremini meelde jätta ning kuidas tulemuslikult õpetada uusi sõnu. Vihik sisaldab rohkesti näidisülesandeid ning näiteid mitmesuguste ülesandetüüpide kohta. Sõnavaraõpetuse vihik on mõeldud võõrkeeleõpetajaile, võõrkeele õpetajaks õppijaile, aga ka kõigile neile, keda huvitavad võõrkeele sõnavara tõhusa omandamise probleemid.