<dt>Title: </dt><dd> Let’s play and learn Estonian language!</dd>
Title:
Let’s play and learn Estonian language!
Author:
Leelo Kingisepp, Piret Kärtner
Publisher:
Publishing House Iduleht
Year:
2011
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
ISBN 978-9949-9258-0-3
Keywords:
teaching material estonian language training bilingual education handbook metoodiline juhend multiculturalism basic education newly arrived immigrants general education teacher training Content and Language Integrated Learning CLIL CLIL 

Keeleõppemängude kogumik „Mängime ja keel saab selgeks!“ on käsiraamat õpetajale, mis on koostatud nõnda, et seda saab kasutada mis tahes emakeelega 1.–9. klassi õpilaste õpetamisel, eesmärgiga arendada eesti keele oskust 0–A2 tasemel.

Kogumikus on 150 eritüübilist keeleõppemängu ja 58 töölehte, millega saab arendada kõiki osaoskusi ning eesti keele sõnavara ja grammatikat.

Mängud on grupeeritud osaoskuste kaupa ning järjestatud lihtsamalt keerulisemale. Mängude kasutamist hõlbustavad erinevaid eesmärke tähistavad tingmärgid, mis aitavad õpetajal sobivat mängu leida. Loov õpetaja saab kasutada nii valmismänge kui ka mänguideid kohandades õpetada samamoodi muid keeleteemasid.