Integratsiooni Sihtasutus on 1998. aastal loodud riigi sihtasutus, mille eesmärk on toetada mitmesuunalist lõimumist Eestis. Töötame selleks, et riigis elavatel teiste rahvaste esindajatel ja eestlastel oleks siin koos hea elada – töötada, õppida, kultuuri edendada. Soovime, et kõigil eestimaalastel oleks võrdsed võimalused olla meie ühiskonna täisväärtuslik liige.

Integratsiooni Sihtasutus otsib oma meeskonda KOORDINAATORIT.

Sinu töö:

 • taotlusvoorude ettevalmistamine ja läbiviimine;
 • taotluste hindamise korraldamine;
 • lepingute ja kokkulepete ettevalmistamine ning täitmise jälgimine;
 • lepingupartnerite nõustamine;
 • toetusesaajate esitatud ja riigihanke tulemusena sõlmitud lepingute aruandluse kontroll;
 • vajaduse korral hankespetsialisti asendamine.

 

Eeldame Sinult:

 • kõrgharidust;
 • avatud suhtlemist ja algatusvõimet;
 • väga head administreerimisoskust;
 • nii meeskonnas kui iseseisvalt töötamise kogemust;
 • valmisolekut riigisisesteks töölähetusteks;
 • väga head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust eesti keeles.

Kasuks tulevad:

 • projektide juhtimise kogemus või töökogemus sarnases valdkonnas;
 • eelnev töökogemus riigihangete läbiviimisel;
 • haldusmenetluse seaduse tundmine;
 • Euroopa Liidu struktuuritoetuse kasutamise kogemused;
 • vene keele oskus.

 

Pakume Sulle:

 • võimalust aidata kaasa lõimumist toetavate väärtushinnangute kujundamisele;
 • tööd väga mitmekesises ja tegevusterohkes valdkonnas;
 • tööülesannete täitmiseks vajalikku koolitust;
 • asjatundlikku ja koostööd väärtustavat kollektiivi;
 • meeldivat ja kaasaegset töökeskkonda.

 

Asukoht: Narva

Tööaeg: täistööaeg

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus ja motivatsioonikiri koos palgasooviga läbi CV-Online’i või otse e-mailile kandideeri@integratsioon.ee hiljemalt 10.10.2019.

Motivatsioonikirjas palume kirjeldada oma senise tööpraktika kõige vastutusrikkamat ning õnnestunumat ülesannet.

Kontaktisik:

Igor Širai

Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskuse juht

igor.sirai@integratsioon.ee

tel 59 823 155