Tule meie meeskonda kohanemise valdkonna spetsialistiks!

Integratsiooni Sihtasutuses toetame oma tegevuste kaudu sidusa ühiskonna kujunemist: Eestis elavate erinevatest rahvustest inimeste koostegutsemist ja rahvuskultuuride väärtustamist, eesti keele ja kultuuri tundmaõppimist, Eestisse töötama või elama tulnud inimeste lõimumist ning Eestist pärit inimeste kodumaale naasmist ja ülemaailmse kogukonnana toimimist.

Meie arenevas ja uuendusmeelses organisatsioonis on Sul võimalus teha tööd, millel on nii tähendus kui tulemus!

Tule meie meeskonda kohanemise valdkonna spetsialistiks!

Meiega liitudes usaldame Sulle:

 • uussisserändajate, sh rahvusvahelise kaitse saajate kohanemisega seotud tegevuste ettevalmistamise ja elluviimise;
 • tegevustega seotud aruannete koostamise ning andmekorje koondamise ja analüüsimise;
 • kohanemise valdkonna teenuste kujundamise ja rakendamise toetamise.

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • oled töötanud eri keele- ja kultuuritaustaga inimestega ning Sul on soov panustada Eestisse saabunud inimeste heaolusse;
 • Sul on varasem kogemus projektide elluviimisega;
 • Sulle on tuttav töö dokumentidega, oled vilunud teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ja andmebaaside kasutaja;
 • Sind kõnetab teenuste kujundamine ja uute praktikate loomine lõimumisvaldkonnas;
 • hindad koostööd ning oled iseseisev, täpne ja kohusetundlik;
 • Sul on kõrgharidus, valdad kõrgtasemel eesti keelt ning vähemalt kesktasemel inglise ja soovitavalt ka vene keelt. 

Omalt poolt pakume:

 • võimalust teha tähendusega tööd ja anda oma panus lõimumisvaldkonna arengusse;
 • eripalgelisi tegevusi, kus saad ise olla lahenduste loojaks;
 • valdkonna asjatundjatest koosnevat inspireerivat meeskonda ja toredaid ühistegevusi;
 • kaasaegset töökeskkonda Tallinna või Narva südames koos kaugtöö võimalusega;
 • enesearengu, tervise ja pere väärtustamist.

Kui tundsid end selles kirjelduses ära, siis ootame Sinu elulookirjeldust ja motivatsioonikirja hiljemalt 27.novembril  läbi tööportaali CV-Online, CV-Keskus või e-mailile [email protected] märksõnaga „Kohanemise valdkonna spetsialist“. 

Motivatsioonikirjas kirjelda oma senist kokkupuudet lõimumisvaldkonnaga ning varasema tööpraktika kõige vastutusrikkamat ja õnnestunumat ülesannet, samuti lisa palgasoov. 

Lisainfot saad keeleõpet toetavate tegevuste valdkonnajuhilt Britta Saksalt -

+372 5551 1281 , [email protected].

Antud töökohta rahastatakse Euroopa Sotsiaalfond+ ning Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi vahenditest.

Document

Tule meie meeskonda kohanemise valdkonna spetsialistiks!