<dt>Title: </dt><dd> Õppekavaarendustöö koolis: vahekokkuvõtteid arendustööst ja eestikeelse õppe laiendamisest</dd>
Title:
Õppekavaarendustöö koolis: vahekokkuvõtteid arendustööst ja eestikeelse õppe laiendamisest
Author:
Kai Võlli
Publisher:
MEIS
Year:
2004
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
9985-9489-4-7
Keywords:
Estonia estonian language training multiculturalism curriculum development general education 
File:
61_68.pdf

Kogumik kirjeldab õppekavaarendustööd viimase kümne aasta jooksul, sisaldades olukorraanalüüse, statistikat, hinnanguid, uuringute tulemusi jne. Kogumiku retsenseerimisse kaasati eesti ja vene õppekeelega koolide ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad. Kogumikku trükiti eesti keeles 2 500 eksemplari ning jagati kõigile eesti ja vene õppekeelega üldhariduskoolidele.