Title:
Soovitatavate trükiste lühitutvustus
Author:
Lea Maiberg, Maibi Rikker
Year:
2005
Keywords:
teaching material pre-school education bibliography 
File:
28_33.pdf

Soovitatavate trükiste lühitutvustus eesti keele kui teise keele õpetamiseks muukeelsetele koolieelses vanuses lastele. Valik on tehtud 1985–2005 ilmunud trükistest ning selle tegemisel on lähtutud alushariduse raamõppekava 6. peatükis nimetatud kõnearendusteemadest. Tutvustatav materjal pakub võimalusi eesti keele õpetamise tegevuste toetamiseks ja mitmekesistamiseks.