<dt>Title: </dt><dd> Welcome to the Estonian School!</dd>
Title:
Welcome to the Estonian School!
Author:
Leelo Kingisepp, Anu Luure
Publisher:
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Year:
2010
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
978-9949-9008-7-9
Keywords:
information material multiculturalism basic education newly arrived immigrants 

Juhendmaterjal „Tere tulemast Eesti kooli!” on mõeldud peredele, kes on hiljuti mõnest muust riigist Eestisse tulnud ja kelle lapsed hakkavad õppima Eesti koolis.

Raamat annab lühiülevaate Eesti haridussüsteemist, tutvustab Eesti koolielu ning jagab soovitusi, kuidas aidata last uues keskkonnas kohaneda.
 
Ülevaate koostamisel on allikatena kasutatud Vantaa linna ja Euroopa Pagulaste Fondi finantseeritud projekti „Kodu poole“, uussaabujate kodulehe ja Tallinna Haridusameti materjale.
 
Materjal on valminud Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel.

Raamat (Welcome to the Estonian School! Добро пожаловать в эстонскую школу!) on ilmunud eesti ja inglise keeles, veebipõhiselt on materjal kättesaadav eesti keeles; inglise keeles ja vene keeles.

 

ISBN (inglise keelne väljaanne): 978-9949-9008-8-6