<dt>Title: </dt><dd> Eesti kodanikukasvatuse kontseptsiooni teoreetilis-metodoloogilised lähtealused</dd>
Title:
Eesti kodanikukasvatuse kontseptsiooni teoreetilis-metodoloogilised lähtealused
Author:
Anu Toots
Year:
2004
Released:
Tallinn
Keywords:
civics edukadion 
File:
98_104.pdf

Lähtealused selleks, et suunata isevoolu kulgev Eesti kodanikuharidus (k.a. riiklikud õppekavad ja erinevad haridusstrateegiad) laiemasse strateegiliselt planeeritud konteksti.