<dt>Title: </dt><dd> Karjääriõpetuse õpetajaraamat kutsekoolidele (vene keeles)</dd>
Title:
Karjääriõpetuse õpetajaraamat kutsekoolidele (vene keeles)
Author:
SA Innove
Publisher:
MISA
Year:
2013
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
ISBN 978-9949-517-03-9 (trükis); ISBN 978-9949-517-04-6 (pdf)
Keywords:
teaching material information material vocational education handbook metoodiline juhend European Social Fund 
File:
274_karjaari6petuse_6pet_SISU-3bleed-trykk.pdf

Venekeelne „Karjääriõpetuse õpetajaraamat kutsekoolile“ on SA Innove koostatud õpetajaraamatu „Karjääriplaneerimine ja elukestev õpe. Valikaine õpetajaraamat“ (2007) kutsekoolide venekeelsetes õpperühmades õppijatele kohandatud ja uuendatud versioon.