Title:
KARJÄÄRIPLANEERIMINE II teema: Töömaailma tundmaõppimine. Töölehtede kogumik kutseõppeasutuse õpilasele
Publisher:
MISA
Year:
2013
Released:
Tallinn
Keywords:
teaching material vocational education European Social Fund 
File:
272_eesti_II.pdf
24_vene_II.pdf

Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud projekti „Kutseõppeasutuste vene õppekeelega õppijatele karjääriõppe teenuse pakkumine“ raames loodud karjääriõppe ainekava II teema „Töömaailma tundmaõppimine“ töölehed on noorele toeks töö- ja õppimisvõimaluste tundmaõppimisel, edasiste karjäärivalikute planeerimisel, kutsete, ametite, kutsestandardite, tööõiguse alustega jne tutvumisel.