Contest period 29.05.2020 10:00 - 17.06.2020 12:00
Lihthange
Code 223843
Organizer: Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskus

Hanke eesmärk: leida pakkuja, kes viib läbi Integratsiooni Sihtasutuse eesti keele majade tegevuste ja teenuste mõjuanalüüsi, millega analüüsitakse tegevuste ja teenuste mõju sihtrühmade lõimumishoiakutele, klientide rahulolu ning vastavust sihtasutuse strateegia eesmärkide elluviimisele.

Rahastamisallikas: Kultuuriministeeriumi kaudu eraldatud riigieelarvelised vahendid.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1992392/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 17. juunil 2020 kell 12.00.

Additional information:

Anastassia Tuuder

uuringute valdkonnajuht

+372 659 9853
anastassia.tuuder@integratsioon.ee