Korraldame tagasipöördujatele kogemuskohtumisi, et aidata paremini kohaneda eluga Eestis ja leida kontakte teiste tagasipöördujatega. Soovime leida aktiivseid eestvedajaid, kes Eesti erinevates piirkondades kogemuskohtumisi läbi viivad.

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 24. augustil 2020 kell 12.00.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris : https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2225152/general-info