Contest period 07.01.2021 14:00 - 08.02.2021 23:59
Taotlusvoor
Organizer: Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskus

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa välismaal tegutsevate eesti kultuuriseltside tegevusele ja Eesti kultuurisündmuste vahendamisele ning Eesti riigiga ühtekuuluvustunde kujundamisele väliseesti kogukondades.

Taotlusvoorust toetatakse:

  • kultuursündmuste korraldamist eesti kogukondades välismaal;
  • Eesti kultuurikollektiivide ja loomeinimeste kultuurivahetust eesti kogukondadega välismaal;
  • eesti kultuuripärandi ja pärimuskultuuriga seotud õppepäevade korraldamist erinevatele vanuserühmadele;
  • kontakt- ja teabeseminaride korraldamist välismaa eestlaste keskuste ja ühenduste ning Eesti riigi, omavalitsuste, kultuuriorganisatsioonide ja vabaühenduste tasandil;
  • rahvuskaaslaste kultuurikollektiivide osalust Eesti kultuuri suursündmustel, piirkondlikel laulupäevadel ja folkloorifestivalidel ning kooride- ja tantsujuhtide kui ka liikmete täiendõpet;
  • teabevahetuse korraldamist eesti kultuurikollektiivide ja –sündmuste kohta välismaal, sealhulgas teabematerjalide koostamist ja trükkimist.

Taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja või välisriigis asukohamaa reeglite kohaselt registreeritud eraõiguslik juriidiline isik.

Taotlusvooru eelarve on 40 000 eurot. Taotletava toetuse maksimaalne summa on 4000 eurot taotluse kohta. Iga taotleja saab esitada ainult ühe taotluse.

Taotluste esitamise tähtaeg on 8.02.2021 kell 23.59.

Digitaalselt allkirjastatud taotlus koos lisadega esitatakse e-kirjaga aadressile taotlus@integratsioon.ee. Kui taotlust koos lisadega ei ole võimalik digitaalselt allkirjastada, saab taotluse esitada e-kirjaga aadressile taotlus@integratsioon.ee (hiljemalt taotluste esitamise tähtajaks) ning saata allkirjaga paberil taotluse posti teel. Postiga saadetud allkirjaõigusega isiku allkirjaga paberil taotlusvorm peab laekuma sihtasutusse hiljemalt kümne päeva jooksul alates taotluse esitamise tähtajale järgnevast kalendripäevast.

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.

Taotlusvooru aluseks on Kultuuriministri 08.02.2019 määrus nr 4 „Väliseesti kultuuriseltside toetamise tingimused ja kord“.

Nõustamiseks saab ühendust võtta:

Kaire Cocker
rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht
+372 659 9031
kaire.cocker@integratsioon.ee

Iris Järv
taotlusvooru koordinaator
+372 659 9029
iris.jarv@integratsioon.ee

Kokkuleppel ka Skype’is, Zoomis, Teamsis.

 

 

ESTONIANS LIVING ABROAD

Our goal is that Estonians returning to Estonia adapt smoothly to society and that compatriots living abroad remain closely connected with Estonia.