Taotlusvoor: Väliseesti kultuuriseltside toetus

Konkursi aeg: -
Taotlusvoor
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskus

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa välismaal tegutsevate eesti kultuuriseltside tegevusele ja Eesti kultuurisündmuste vahendamisele ning Eesti riigiga ühtekuuluvustunde kujundamisele väliseesti kogukondades.

Taotlusvoorust toetatakse:

  • kultuursündmuste korraldamist eesti kogukondades välismaal;
  • Eesti kultuurikollektiivide ja loomeinimeste kultuurivahetust eesti kogukondadega välismaal;
  • eesti kultuuripärandi ja pärimuskultuuriga seotud õppepäevade korraldamist erinevatele vanuserühmadele;
  • kontakt- ja teabeseminaride korraldamist välismaa eestlaste keskuste ja ühenduste ning Eesti riigi, omavalitsuste, kultuuriorganisatsioonide ja vabaühenduste tasandil;
  • rahvuskaaslaste kultuurikollektiivide osalust Eesti kultuuri suursündmustel, piirkondlikel laulupäevadel ja folkloorifestivalidel ning kooride- ja tantsujuhtide kui ka liikmete täiendõpet;
  • teabevahetuse korraldamist eesti kultuurikollektiivide ja –sündmuste kohta välismaal, sealhulgas teabematerjalide koostamist ja trükkimist.

Taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja või välisriigis asukohamaa reeglite kohaselt registreeritud eraõiguslik juriidiline isik.

Taotlusvooru eelarve on 40 000 eurot. Taotletava toetuse maksimaalne summa on 4000 eurot taotluse kohta. Iga taotleja saab esitada ainult ühe taotluse.

Taotluste esitamise tähtaeg on 8.02.2021 kell 23.59.

Digitaalselt allkirjastatud taotlus koos lisadega esitatakse e-kirjaga aadressile [email protected]. Kui taotlust koos lisadega ei ole võimalik digitaalselt allkirjastada, saab taotluse esitada e-kirjaga aadressile [email protected] (hiljemalt taotluste esitamise tähtajaks) ning saata allkirjaga paberil taotluse posti teel. Postiga saadetud allkirjaõigusega isiku allkirjaga paberil taotlusvorm peab laekuma sihtasutusse hiljemalt kümne päeva jooksul alates taotluse esitamise tähtajale järgnevast kalendripäevast.

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.

Taotlusvooru aluseks on Kultuuriministri 08.02.2019 määrus nr 4 „Väliseesti kultuuriseltside toetamise tingimused ja kord“.

Nõustamiseks saab ühendust võtta:

Kaire Cocker
rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht
+372 659 9031
[email protected]

Iris Järv
taotlusvooru koordinaator
+372 659 9029
[email protected]

Kokkuleppel ka Skype’is, Zoomis, Teamsis.

TAOTLUSVOORU TULEMUSED

Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
1. Leedu Eestlaste Selts Annika Haasi fotonäitus „Naiste jõud“ Vilniuses 1 000.00 EUR
2. Mittetulundusühing Peterburi Jaani Kiriku Fond Ajaleht Peterburi Teataja 2 090.00 EUR
3. Eesti Maja Hollandis/Estse Huis in Nederland Eesti rahvatantsu õpetamine Hollandis 3 000.00 EUR
4. Eesti Organisatsioonide Liit Läänerannikul Virtuaalne LEP (Lääneranniku Eesti Päevad) Eesti Koor 870.00 EUR
5. Eesti Selts Belgias ESB laulu- ja tantsujuhtide täiendkoolitus 1 200.00 EUR
6. Estniska Föreningen i Lund Lundi Eesti Maja raamatukogu kaasamine Lõuna-Rootsi eestlaskonna kultuuritegevusse 500.00 EUR
7. Tampere Eesti Klubi ry Tampere Eesti Klubi 25. aastapäev 1 000.00 EUR
8. Estonian Studies Centre Estonian Music Week Torontos 4 000.00 EUR
9. Tuglas-seura ry Helsingi Mardilaada lasteprogramm 2 330.00 EUR
10. MTÜ Tantsupeomuuseum „Soome-eestlaste tantsurühmad - Eesti tantsukultuuri hoidjad Soome Vabariigis“ 2 800.00 EUR
11. Estonian Arts Centre KesKusMis videomäng 2 000.00 EUR
12. Kotkajärve Metsaülikool Virtuaalne Metsaülikool 2021 1 500.00 EUR
13. Mittetulundusühing RAHVARÕIVAS Rahvarõivakoolituse teoreetilised kursused USA väliseestlastele koostöös Eesti Kultuuriseltsiga Chicagos 1 760.00 EUR
14. AO Communitatea Estona din R. Moldova/Moldova Eesti Selts Jaanipäeva tuli - aasta kõige olulisem tuli meie hinges 1 000.00 EUR
15. Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts Eesti rahvatantsu õpetamine Riia Eesti koolis 2 000.00 EUR
16. Arteesia A.s.b.l. Eesti koorilaulutraditsiooni hoidmine Euroopa eesti kogukondades 2 500.00 EUR
17. Rootsi Eestlaste Liit Eesti Vabariigi 103. aastapäeva üleriiklik virtuaalne kontsertaktus Rootsis 790.00 EUR
18. Stockholms estniska sångkör/Stockholmi Eesti Segakoor Stockholmi Eesti Segakoori kontserdi salvestus ja levitamine 2 360.00 EUR
19. Eesti Kultuuri Koondis/Estniska Kultursamfundet Kultuursündmuste projekt rootsieesti kogukonnas 2021. a. 2 800.00 EUR
20. Mittetulundusühing Estonian Folks International Rahvatantsujuhendaja täiendkoolitus Eestis 600.00 EUR
21. The Boston Estonian Society Inc./Bostoni Eesti Selts Boston Balti Filmifestival 2021/ Virtuaalne Festival 2 400.00 EUR
22. Londoni Eesti Selts LONDONI EESTI SELTSI 100. SÜNNIPÄEV 1 500.00 EUR