Contest period 26.02.2021 15:00 - 31.03.2021 14:00
Code 233543
Organizer: Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2959932/general-info

Hanke eesmärk: leida keelelaagri korraldaja 2021. aastaks. 2021. aastal toimub 3 laagrivahetust ajavahemikel:

- I vahetus 5. juuli - 15. juuli 2021 noortele, kes on oma keeleoskustasemelt algajad;

- II vahetus 19. juuli – 29. juuli 2021 noortele, kes valdavad eesti keelt edasijõudnu tasemel;

- III vahetus 3. august - 13. august 2021 noortele, kes valdavad eesti keelt vabalt.

Menetluse liik: Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus.

Rahastamisallikas: Kultuuriministeeriumi ja Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu on eraldatud riigieelarvelised vahendid koostamisel olevast programmist „Üleilmne eestluse programm 2021-2024“, mis on jätkuks „Rahvuskaaslaste programmile 2014-2020“ raames, mis on mõeldud väljaspool Eestit elavatele eesti noortele keelelaagrite korraldamiseks Eestis aastal 2021.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2959932/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 31. märtsil 2021 kell 14.00.

Additional information:

Kaire Cocker

Rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht

+372 659 9031
kaire.cocker@integratsioon.ee