Hange: Eesti keele ja kultuuri tundmise klubid perioodil 2020-2022 (viitenumber 216064)

Konkursi aeg 22.11.2019 10:00 - 06.01.2020 14:00
Riigihange
Kood 216064
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskus

Hange: Eesti keele ja kultuuri tundmise klubid perioodil 2020-2022 (viitenumber 216064)

Hanke eesmärk: Korraldada perioodil 01.01.2020 – 31.01.2022 üle Eesti 40 eesti keele ja kultuuri tundmise klubi, aitamaks Eestis elavaid eesti keelt emakeelena mittekõnelevaid vähelõimunud püsielanikke, sh uussisserändajaid, praktiseerida eesti keelt ja õppida tundma Eesti kultuuri.

Menetluse liik: Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

Rahastamisallikas: Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav projekt nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1620692/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 06. jaanuaril 2020 kell 14.00.

 

Lisainfo:

Jana Tondi

Keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht

+372 659 9069
jana.tondi@integratsioon.ee