Nõukogu
Prindi lehekülg

Sihtasutuse tegevust kavandab nõukogu. Nõukogu korraldab ka Sihtasutuse juhtimist ja teostab järelevalvet selle tegevuse üle. Nõukogu koosseisu võib kuuluda kuni 13 liiget, kes määratakse asutaja poolt kolmeks aastaks.

Nõukogu koosseisus muudatuste tegemise ning nõukogu liikmete tagasikutsumise otsustab asutaja. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamidest. Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda kõigi Sihtasutuse dokumentidega ning kontrollida raamatupidamise õigsust, varade olemasolu, samuti Sihtasutuse tegevuse vastavust seadusele ja põhikirjale.

Integratsiooni Sihtasutuse nõukogu koosseis:

Kristina Kallas -  (nõukogu esimees), Tartu Ülikooli Narva kolledži direktor

Piret Kärtner - (nõukogu aseesimees), Haridus- ja Teadmusministeeriumi keeleosakonna juhtaja
Ann Räämet - Vabaühenduse
MTÜ Kloogaranna Selts juht
Anneli Ratnik - Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna nõunik
Liana Roosmaa - Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonnajuhataja asetäitja
Merle Põld - Kultuuriministeeriumi õigusnõunik
Piret Hartman - Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse kantsler

Heidi Uustalu - Kiviõli I Keskkooli direktor

Vadim Belobrovtsev - Kristiine Linnaosa Valitsuse linnaosa vanem