Nõukogu

Sihtasutuse tegevust kavandab nõukogu. Nõukogu korraldab ka Sihtasutuse juhtimist ja teostab järelevalvet selle tegevuse üle. Nõukogu koosseisu võib kuuluda kuni 13 liiget, kes määratakse asutaja poolt kolmeks aastaks.

Nõukogu koosseisus muudatuste tegemise ning nõukogu liikmete tagasikutsumise otsustab asutaja. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamidest. Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda kõigi Sihtasutuse dokumentidega ning kontrollida raamatupidamise õigsust, varade olemasolu, samuti Sihtasutuse tegevuse vastavust seadusele ja põhikirjale.

Integratsiooni Sihtasutuse nõukogu koosseis:

Birute Klaas-Lang – (nõukogu esimees) Tartu Ülikooli eesti keele võõrkeelena professor

Martin Tulit – (nõukogu aseesimees) Siseministeeriumi kodanikuühiskonna ja kohanemispoliitika osakonnajuhataja

Ann Räämet – Vabaühenduse MTÜ Kloogaranna Selts juht, Erakond Isamaaliit
Katre Väli – Kultuuriministeeriumi teatrinõunik
Kristi Vinter-Nemvalts – Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidus-, keele- ja noortepoliitika asekantsler
Külli Remsu – Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Piret Hartman – Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler
Priidu Ristkok – Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja
Vadim Belobrovtsev - Tallinna abilinnapea