Nõukogu

Sihtasutuse tegevust kavandab nõukogu. Nõukogu korraldab ka Sihtasutuse juhtimist ja teostab järelevalvet selle tegevuse üle. Nõukogu koosseisu võib kuuluda kuni 13 liiget, kes määratakse asutaja poolt kolmeks aastaks.

Nõukogu koosseisus muudatuste tegemise ning nõukogu liikmete tagasikutsumise otsustab asutaja. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamidest. Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda kõigi Sihtasutuse dokumentidega ning kontrollida raamatupidamise õigsust, varade olemasolu, samuti Sihtasutuse tegevuse vastavust seadusele ja põhikirjale.

Integratsiooni Sihtasutuse nõukogu koosseis (kinnitatud 02.06.2023):

Eda Silberg – nõukogu esimees, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler

Aleksei Jašin  Eesti 200 esindaja
Andrus Tamm  Keskerakonna esindaja
Birute Klaas-Lang – Tartu Ülikooli eesti keele võõrkeelena professor
Georg Männik – Isamaa Erakonna esindaja
Henri Kaselo – Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindaja
Henry Kattago  Haridus- ja Teadusministeerium
Kalle Viks – Rahandusministeerium 
Mari-Liis Jakobson – Tallinna Ülikooli poliitikasotsioloogia dotsent
Maris Toomel – Jõhvi Vallavanem, Eesti Reformierakonna esindaja
Ruuben Kaalep  Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esindaja
Tarmo Miilits – Siseministeeriumi kantsler