Eesti keele maja

Eesti Keele Maja

Eesti keele maja avas uksed 2018. aastal, et pakkuda täiskasvanud eesti keele õppijatele tuge ja juhendamist õppeteekonna igal sammul – alates õppevormi valikust kuni keeleoskuse täiustamiseni. 

Meie peamine eesmärk on pakkuda keeleõppe huvilistele asjatundlikku nõu seoses eesti keele õppimisega, sealhulgas juhendada neid, kes soovivad oma keeleoskust arendada ja keelt rohkem harjutada. Lisaks uuendame pidevalt eesti keele õppemeetodeid, et need oleksid kaasaegsed ja kasulikud nii õppijatele kui ka õpetajatele.

Pakume eesti keele õppijatele järgnevat tuge:

 

Leiame ühise keele!