Taotluste ja pakkumuste hindajad

Integratsioni Sihtasutus kaasab taotlusvoorudes ja riigihangetes esitatud taotluste ja pakkumuste läbipaistvaks ning objektiivseks hindamiseks konkursi raames valitud ning Integratsiooni Sihtasutuse juhataja 20.12.2023 käskkirjaga nr 5-2/2023/135-1 kinnitatud eksperte-hindajaid:

1. Aet Kiisla
2. Anneli Luik
3. Ave Osman
4. Berk Erdem
5. Elerin Vesso
6. Inga Kalvist
7. Irene Käosaar
8. Jaanika Orav
9. Kairi Ustav
10. Lianne Teder
11. Marjana Luist
12. Merle Loodus-Adamson
13. Nadežda Morozova
14. Natalja Zinovjeva
15. Piret Talur
16. Tiit Tammaru

Eksperdid valiti kolmeks aastaks alates 02.01.2024.