Üleilmne eestlus

Välismaal elab ligikaudu 200 000 Eesti juurtega inimest. Nende suur arv rõhutab vajadust tugevdada meie sidemeid rahvuskaaslastega. Oluline on pakkuda neile rohkem võimalusi hoida kontakti Eestiga, suurendades seeläbi Eesti ühiskonna ja üleilma eesti kogukonna sidusust.

Viimastel aastatel kasvab huvi Eestisse tagasipöördumise vastu:  igal aastal naaseb umbes 7000 Eesti juurtega inimest. See näitab selgelt, et on vajadust senisest rohkem toetada nende sujuvat kohanemist Eesti ühiskonnas, pakkudes selleks mitmekesiseid teenuseid ja tegevusi ning laiendades tugivõrgustikku.

 

Global Estonian
 
Globalestonian.com
ülemaailmse eestluse portaal

 

 

Lisainfo

Kaire Cocker
rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht
[email protected]
+372 5364 4172

 

 

Lisainfo

Marika Sulg
rahvuskaaslaste nõustaja
[email protected]
+372 5551 1739