Eesti keele kursused täiskasvanutele

Integratsiooni Sihtasutus pakub eesti keele õppe võimalust täiskasvanutele (alates 18. eluaastast) A1, A2, B1, B2 ja C1 tasemel. Keeleõppevõimalusi on mitmeid, neist kõige traditsioonilisemad on keelekursused.

KURSUSTEST
 • Eesti keele kursus arendab kõiki osaoskusi (kirjutamine, lugemine, kuulamine, rääkimine).
 • Kursus on üles ehitatud vastavalt Euroopa keeleõppe raamdokumendi tasemete kirjeldustele A1, A2, B1 ja B2 ja C1 keeletasemel
 • Õppetöö toimub eesti keeles sõltumata õppija emakeelest.
 • Kursus arendab nii suulist kui ka kirjalikku väljendusoskust. Osaleja omandab kursuse käigus lisaks üldkeelele (suhtluskeel ning töö- ja ametialaga seotud teemad) ka tavaelus toimimiseks vajaliku erialase sõnavara (nt tööalane keeleoskus või teenindusega seotud valdkondades).
 • Sõltuvalt keeleoskuse tasemest, oskab koolituse läbinu suhelda eesti keele alg-, kesk- või kõrgtasemel.
 • Keelekursuste korraldamisel lähtume täiskasvanutele eesti keele õpetamise heast tavast.
   
AVALIK VEEBIPÕHINE REGISTREERIMINE KEELEKURSUSTELE
 • Tasuta eesti keele kursustele A1, A2, B1, B2 ja C1 tasemel saab registreeruda kaks korda aastas (jaanuaris ja augustis) Integratsooni Sihtasutuse kodulehel. Registreerimise täpsemast kuupäevast anname eelnevalt teada nii meie kodulehe kui ka meedia kaudu.
 • Järgmine võimalus tasuta A1-C1 taseme eesti keele kursustele registreerimiseks avaneb Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel 2022. aasta veebruaris.
 • Kursustele saavad registreeruda täiskasvanud alates 18. eluaastast, kellel on olemas Eesti isikukood ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil. Tutvu registreerimise reeglitega SIIN.
 • Enne kursustele registreerimist soovitame eelnevalt läbida KEELETASEME TEST.

ÕPPIMA ASUMINE NÕUSTAMISE KAUDU

Parimat keeleõppe vormi aitab valida nõustaja. Nõustajad analüüsivad iga inimese keeleõppe vajadusi ja olemasolevaid kogemusi ning pakuvad just temale sobiva lahenduse keeleõppeks. Nõustamise tulemusena suunatakse inimene sobiva koolitusepakkuja juurde või registreeritakse Integratsiooni Sihtasutuse eesti keele majade kursustele. Nõustamisele registreerimiseks palume võtta ühendust e-posti teel info@integratsiooniinfo.ee või tasuta telefonil 800 9999. Nõustamine on tasuta.

Eesti keele õpet rahastab Kultuuriministeerium ning perioodil 2014 - 2020 ESF projekt „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“.

KONKREETSETELE SIHTRÜHMADELE SUUNATUD KEELEKURSUSED

 • Alates 2021. a veebruarist pakub Integratsiooni Sihtasutus tasuta eesti keele õpet B1-tasemel kolmandate riikide kodanikele, kes elavad Eestis seaduslikult või on saamas vastavat õigust. Kursusel osalemise eeldus on A2-tasemel keeleoskus. Vaata täpsemalt SIIN.
  Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning Siseministeerium. 
   
 • Vähemalt viis aastat Eestis seaduslikul alusel elanud inimesed, kes soovivad taotleda Eesti kodakondsust ja kes vastavad põhilistele kodakondsuse taotlemise tingimustele, saavad keeleõppelepingu alusel tasuta õppida eesti keelt nulltasemelt kuni tasemeni B1 k.a. Vaata täpsemalt SIIN.
  Keeleõpet korraldab Integratsiooni Sihtasutus ning rahastab Siseministeerium.