Nõustamine

Integratsiooni Sihtasutus nõustab tasuta eesti keelt õppida soovivaid täiskasvanuid ja aitab valida keeleõppeks sobivaimad võimalused.

Nõustamine sobib neile, kes

  • soovivad alustada või jätkata eesti keele õppimist, kuid vajavad nõu neile sobivate õppevormide ja võimaluste osas;
  • soovivad õppida tasuta eesti keele kursustel, mille eelduseks on inimese võimaluste ja vajaduste eelnev kaardistamine; 
  • soovivad õppida eesti keelt iseseisvalt ja vajavad informatsiooni võimaluste osas.

Meie nõustajad aitavad analüüsida iga inimese vajadusi ja kogemusi, täpsustada tema reaalset keeleoskuse taset ning koostada sobiv keeleõppe plaan. Nõustamise tulemusena saab Integratsiooni Sihtasutus pakkuda kohta tasuta eesti keele kursusele, kui leitakse, et see on sobivaim õppevorm. 

Keeleõppe gruppide komplekteerimisel lähtume sellest, et esmajärjekorras pakutakse õppekohti senise õppe jätkajatele, seejärel üldise järjekorra alusel nõustamise läbinud inimestele ning teistele soovijatele. 

Lisaks jagavad nõustajad juhiseid ja annavad nõu muudel kohanemise ja lõimumisega seotud teemadel, sh vastavate teenuste ja toetuste kohta.

Nõustamisele registreerimiseks võtke palun meiega ühendust e-posti teel [email protected] või tasuta telefonil 800 9999 (välisriigist helistades +372 6599025). Viime nõustamisi läbi nii vahetult kui ka e-kanalite kaudu (Skype, Zoom, Teams).

  • Inimesel tasub arvestada, et nõustamisele võib kuluda kuni üks tund, tulenevalt küsimuste arvust, millele vastuseid ja lahendusi otsitakse.
  • Kui kokkulepitud ajal ei õnnestu nõustamisele tulla, palume sellest meid teavitada tasuta telefonil 800 9999 (välisriigist helistades +372 6599025) või e-posti [email protected] kaudu.
  • NB! Palume haigustunnustega nõustamisele mitte tulla.

Esmased vastused keeleõppe võimalustest ja teavet Eestis elamise kohta võid saada ka meie NÕUANDEVEEBI kaudu.