Korduma kippuvad küsimused

Millal toimub registreerumine tasuta eesti keele kursustele?

Integratsiooni Sihtasutuse korraldatavatele keelekursustele registreerumine toimub kaks korda. Sihtasutus annab täpse registreerumise aja eelnevalt teada oma kodulehel ja Facebooki lehel, samuti teavitab sellest meedias.

Milliseid võimalusi eesti keele õppeks Eesti riik veel pakub?

  • Sotsiaalministeerium pakub töö kaotanud inimestele töötukassa kaudu eesti keele õpet tööks nõutaval tasemel.
  • Alates 1. maist 2017 pakub töötukassa eesti keele kursusi ka töötavatele inimestele, et toetada neid vajalike oskuste omandamisel.
  • Siseministeerium pakub kohanemisprogrammi raames tasuta kursusi neile, kes on saanud ajutise elamisloa. Kursuse sisu vastab eesti keele A1-tasemele. https://www.settleinestonia.ee/mod/page/view.php?id=116
  • Sihtasutus Innove on töötanud välja eesti keele õppekulude hüvitamise programmi neile, kes on nõus ise kursuste eest maksma ja saama eksami eduka sooritamise korral õpingute eest rahalist kompensatsiooni. Kulud hüvitatakse Eesti Vabariigi kodakondsuse taotlejaile, keeleinspektsiooni nõudmisel eksamile saadetud isikutele; neile, kes ei saa taotleda hüvitist kodakondsus- või keeleseaduse alusel, kuid sooritasid eesti keele A2-, B1-, B2- või C1-taseme eksami positiivsele tulemusele.